B2B-opinion


SPECIALISTER INOM B2B-RESEARCH

B2B-opinion drivs av MarketDirection.

Image description

Undersökningar och rapporter inom business-to-business

Har ni ett behov av att genomföra undersökningar till kundgrupper och branscher inom B2B,
så är B2B-opinion rätt partner för att ge er svaren på era frågeställningar.


Vi hjälper er med att utforma och genomföra undersökningar, analys och sammanställa rapporter.
Sedan har vi också vår egen B2B-panel 
med en bred bas av medlemmar i det svenska näringslivet där vi kan leverera målgruppsurval som komplement till era egna kontakter. 


Beställ mer information och prisuppgifter kring undersökningar genom formuläret nedan.


Exempel på uppdragsgivare:

b2b-opinion-exempelpkunder.png

Ladda hem PDF med exempel på uppdrag som vi genomfört.


BESTÄLL MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGAR

     

BRANSCH- OCH BENCHMARKRAPPORTER

Bildbeskrivning

Genom B2B-opinion har ni också möjlighet att ta del av trendrapporter och benchmarkstudier för olika branscher.


Trendrapporterna och benchmarkstudierna visar på behoven hos olika kundgrupper och branscher samt ger er en aktuell ranking av de ledande aktörerna. 


Det blir också tydligt vilka egenskaper och affärsmöjligheter kunderna vill se för att välja en leverantör.


Fyll i intresseanmälan här intill så skickar vi mer information om våra trendrapporter och studier.