B2B-opinion


SPECIALISTER INOM B2B-RESEARCH

B2B-opinion drivs av MarketDirection.

Image description

Senaste nytt

"Ja till Gripen, nej till att vindkraft kan ersätta kärnkraft"

 

Sverige bör investera mer pengar i Jas-Gripen, svenska normer säger nej till att vindkraften ersätter kärnkraften, och fortsatt osäkerhet kring digitala valutor, allt enligt en undersökning genomförd av B2B-opinion. B2B-opinion tog nyligen pulsen på 6 000 av Ny Tekniks läsare för att ta reda på hur beslutsfattare och specialister inom teknik- och IT-branschen ser på tre heta ämnen - framtida svenska försvarsinvesteringar, digitala valutor och vindkraften. jas_1.png


"Jas-Gripen viktigaste försvarsprojektet"
Jas-Gripen har varit på agendan i samband med Schweiz folkomröstning där landet sa nej till köp. Trots detta är det tydligt bland respondenterna att Gripen är det försvarsprojekt som Sverige bör investera mest i. Hela 57 % valde Gripen, följt av ubåten A26.karnkraft_1.png

"Vindkraften kan inte ersätta kärnkraften"

En annan fråga vi ställde kretsade kring energi, är det möjligtvis så att vindkraften på sikt skulle kunna ersätta kärnkraften?  Nej svarade 73 % av respondenterna. Många motiverade sitt nekande svar med att tekniken nog gör det möjligt, men att det är samhället och svenska normer kring hur hav och natur får användas som sätter begränsningarna.bitcoin_1.png


"Digitala valutor kan ha en framtid"  

Vi ställde även en fråga om digitala valutor, med bland annat Bitcoin i spetsen. Tilltron bland våra respondenter till digitala valutor får bedömas som relativt hög då 32 % svarade ja på frågan, mot 43 % som svarade nej.  Samtidigt är osäkerhetsfaktorn fortfarande hög då hela 24 % svarade att de inte visste.
 


Om undersökningen: 
Undersökningen genomfördes under april och maj månad och besvarades av 6 000 respondenter. Respondenterna, flertalet beslutsfattare, arbetar inom IT, telekom, konsulting, tillverkande industri och offentlig verksamhet.  

DÄRFÖR SKA DU GÅ MED


Bildbeskrivning

Utöver möjligheten att göra din röst hörd i branschen, får du som medlem i B2B-opinion:

  • Feedback och resultatrapporter från undersökningar du deltar i, och som är relevanta i din yrkesroll.
     
  • Förmåner som inbjudningar
    till events
    .

Du svarar självklart endast på de undersökningar du vill besvara, och kan när som helst gå ur panelen, om du skulle vilja det. 

 

Bakom B2B-opinion står MarketDirection. 


MarketDirection är ett researchföretag som etablerar och driver paneler och lojalitetsprogram åt företag som vill driva affärsutveckling och förändring med ett tydligt kundperspektiv.


Klicka här för att gå med!