B2B-opinion


SPECIALISTER INOM B2B-RESEARCH

B2B-opinion drivs av MarketDirection.

Image description

Välkommen till B2B-opinion

 

Bakom B2B-opinion står MarketDoirection som är konsulter inom marknadsresearch, benchmarks och kundersökningar för B2B-bolag. Vi genomför varje år en rad uppdrag för både stora och mindre svenska och internationella aktörer som vill skaffa sig bättre kunskaper om sin marknad, sina kunder och sina konkurrenter. Det kan t ex handla om lansering av nya produkter eller tjänster som stäms av med marknaden inför lansering, utvärderingar av vad befintliga kunder tycker om eller identifiering av kundernas lojalitetsnivå genom NPS-mätningar och benchmarks. 


Undersökningar inom B2B ställer speciella krav. Målgrupperna kan ofta vara svåra att nå och att träffa rätt beslutsfattare eller påverkare kräver kunskap inte bara om målgruppen utan även om metod och analys. Inom B2B är varje kontakt extremt värdefull och relationen måste hanteras därefter. 


Vi arbetar med olika insamlings- och analysmetoder beroende på uppdragens art och komplexitet. Vanligt är webbenkäter, ibland i kombination med telefonintervjuer där målgruppen kan vara svår att nå. Djupintervjuer, fokusgrupper och user-meetings är andra metoder som vi är vana att hantera. 


Våra uppdragsgivare är företag som vill fatta beslut baserat på insikter och kunskaper om marknaden och sina kunder, några exempel: Telia, Eurocard, IF Skadeförsäkringar, Siemens, Statoil Lubricants, Metallvärden.
 


Om vår panel


Vi har även en egen on-line-panel med cirka 7000 beslutsfattare. Med en bred bas av medlemmar i det svenska näringslivet kan vi inom ramen för panelen leverera målgruppsurval som passar de flesta syften. Medlemmarna i panelen svarar på frågor utifrån sin yrkesroll och genom bakgrundsdata som bransch, storlek på företag, roll och annat relevant kan vi segmentera och analysera resultatet. 


IB2B-opinion får du chansen att påverka och tycka till i spännande och relevanta undersökningar kopplat till din yrkesroll och din branscherfarenhet. Du får besvara olika undersökningar, i första hand online, kring aktuella ämnen. Det är kostnadsfritt att vara med, här kan du läsa våra användarregler.

 

Utöver möjligheten att göra din röst hörd i branschen, får du som medlem i B2B-opinion alltid feedback och resultatrapporter från undersökningar du deltar i, och som är relevanta i din yrkesroll.

 

Du svarar självklart endast på de undersökningar du vill besvara, och kan när som helst gå ur panelen, om du skulle vilja det.

 


ANMÄL DIG IDAG!


Är du intresserad av att bli medlem i B2B-opinion? För att kunna bli medlem i B2B-opinion behöver du vara 18 år eller äldre och anställd förvärvsarbetare eller egen företagare. Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avregistrera dig från panelen. Du är anonym i ditt deltagande och resultatet hanteras i gruppform för oss, om du inte uttryckligen godkänt i enstaka undersökningar att inte vara anonym.

MarketDirection är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i B2B-opinion. Vi följer den nya dataskyddsförordningen som gäller från 25 maj 2018. Personuppgifterna i undersökningen hanteras med sekretess. De kommer inte att användas i marknadsföringssyfte, säljas eller föras vidare till annan tredje part. Här kan du läsa användarregler och personuppgiftspolicyn om att vara medlem i panelen och hur dina personuppgifter kommer att hanteras av oss. I och med att du deltar anmäler dig till B2B-opionon godkänner du vår hantering av dina personuppgifter och svar.


GÅ MED I B2B-OPINION GENOM ATT FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

KONTAKTA OSS
 

Bildbeskrivning

Vi sitter i centrala Stockholm på Upplandsgatan 2B vid Norra Bantorget. 


Kom gärna förbi och ta en kaffe så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att skaffa bättre insikter och beslutsunderlag.

 

Eller hör av dig direkt till oss:
 

MarketDirection

Tel: +46 (0)8 562 928 60
E-post: info@marketdirection.se